Charles Vilke

Charles bor eventuellt i Lund. Gubbar har gått som följetong i tidningen Aluma som är de hemlösas tidning i Malmö


© 2022 Lisa Rydberg lisa@lisarydberg.se