Långt ut på stora havet i en båt, där sitter gubben Landgörst och är våt.


© 2022 Lisa Rydberg lisa@lisarydberg.se