Långt ut på stora havet finns en sten med yvigt skägg och långa smala ben.


© 2019 Lisa Rydberg lisa@lisarydberg.se