Li trycker upp Landgörst ögonlock.

för att väcka upp honom ur hans dåsighet.


© 2018 Lisa Rydberg lisa@lisarydberg.se