Drömkartor, Fenix Gymnasium och Kulturskola i Vaggeryd

Jag delade ut enkäter till gymnasieeleverna där de fick beskriva både sina framtidsdrömmar och vanliga drömmar, sovdrömmar. Utifrån deras svar tecknade jag drömkartor till platser i fantasin och till framtiden. Kartorna finns sedan början av 2011 i entrén och på toaletterna på Nya Fenix Gymnasium och Kulturskola i Vaggeryd i Småland.


© 2022 Lisa Rydberg lisa@lisarydberg.se