Ingenjör André och sanningens ögonblick

Visades i Oslo på utställningen ”Journy to anywhere”


© 2021 Lisa Rydberg lisa@lisarydberg.se