Landgörst på Ystad konstmuseum hösten 2010

Landgörst på museum
2010 träffade jag, Jesper och Landgörst en massa fyror på Ystad
konstmuseum och Landgörst blev en utställning.


© 2022 Lisa Rydberg lisa@lisarydberg.se