Mens fortsätter på Hagateatern

18 maj, 2016

Teater Tamauers pjäs ”Mens” på Hagateatern i Göteborg har nu spelat sedan februari 2015 och fortsätter!

Originaltexter: Lisa Rydberg, Frida Ulvegren, Lotta Sjöberg, Sara Olausson och ensemblen

Läs mer på Hagateatern.se


© 2022 Lisa Rydberg lisa@lisarydberg.se