Mens fortsätter på Hagateatern

18 maj, 2016

Teater Tamauers pjäs ”Mens” på Hagateatern i Göteborg har nu spelat sedan februari 2015 och fortsätter!

 

Originaltexter: Lisa Rydberg, Frida Ulvegren, Lotta Sjöberg, Sara Olausson och ensemblen

 

http://www.hagateatern.se/teater-tamauer/mens-24902866


© 2019 Lisa Rydberg lisa@lisarydberg.se